Keramdek

image 01 image 02

Další fotografie naleznete v záložce Gallerie a dále ve složce Vzory naleznete mé návrhy.

Dobrý den. Právě se nacházíte na portfoliu společnosti zabívající se návrhy, výrobou a realizací keramických koberců (dekoračních mozaiek). Pod tímto pojmem si lze představit dekorativní plochy zhotovené z keramického, slinutého nebo kamenného obkladového materiálu. Vycházíme z fylosofie, že každý prostor vhodný pro použití technologie obkladového povrchu má potenciál pro použití dekorativních prvků. Tento potenciál vyplívá z dispozice a funkce prostoru. Na trhu s obkladovým materiálem toto zboží prodává řada výrobních a obchodních společností, které k jistým seriím výrobků nabízí dekorativní prvky v podobě listel, bordur nebo setů. Tyto typové série jsou svým způsobem uzavřené systémy s omezenou možností originality.

Naše společnost se zabývá individuálním přístupem k této problematice formou návrhů, výrobou a realizací originálních mozaiek z jakéhokoliv běžně nabízeného sortimentu keramických, slinutých nebo kamenných obkladových materiálů. Tyto mozaiky jsou dle kvality použitého materiálu vhodné do každého prostředí (interiér, exteriér, zvýšená vlhkost, zátěž nebo otěr). Výroba spočívá z vyřezání zvoleného materiálu do přesných tvarů segmentů, které po seskládání vytvoří požadovanou mozaiku se stejnou tloušťkou spár.

Jelikož dáváme přednost individuálnímu přístupu finanční náročnost se odvíjí od druhu zvoleného obkladového materiálu, velikosti, složitosti mozaiky, prořezu materiálu. Cenu je možné určit orientační ze začátku fáze návrhu. Finální hodnota se stanoví po konečném schválení podoby návrhu "keramického koberce".

Postup výroby

Image 1
Návrh
Ze začátku je důležité poznat prostor pro návrh mozaiky (účel prostoru, dispozice, budoucí vzhled prostoru, design zařízovacích předmětů, nábytku). Na základě těchto dat se vybere druh a formát obkladového materiálu. Navrhne se patřičný spárořez do kterého se zakomponují různé možnosti mozaiek. Ze zkušenosti víme, že v této fázy může vzniknout větší množství variant návrhů ze kterých se jeden vybere pro finální rozpracování a volbu barevné skladby. Tuto celou fázy návrhu provází několik konzultací s klientem pro optimalizaci vzhledu díla.
Image 2
Výroba
Mozaiku je možné dát do výroby na základě schválení vzhledu finálního návrhu díla.
Image 3
Realizace
Realizace spočívá v nalepení vyrobené mozaiky do daného prostoru.
Image 4
Úklid
Po práci uklidím pracoviště do původního stavu. Abych viděl jestli vše sedí tak jak má.